كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


آدرس دانشگاه
: شاهین شهر، خیابان سعدی جنوبی،خانه کارگر، انتهای بلوار نور، دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر. کد پستی 8319600000

تلفن تماس 03145200810-13 : نمابر : 03145200815

پست الکترونیک پیام نور استان اصفهان : mail.isfpnu.ac.ir


دانشگاه پیام نورمرکزشاهین شهر
شماره تلفن های پیام نور مرکزشاهین شهر 45200810-الی 14
ردیف شماره داخلی دفتر نام
1 125 ریاست،دبیرخانه آقای  دکترغفّاری شماره مستقیم 45200817
2 118 هیئت علمی خانم دکترسهرابی
3 120 هیئت علمی برادران آقای دکترعسکرانی-گنجعلی-ظهور
4 157 هیئت علمی برادران آقای دکترگلی،مدینه،صالحی،جمالی،محمدی
5 124 هیئت علمی خواهران خانم دکترآیت
6 136 هیئت علمی خواهران خانم دکترشرافت،سلطانی،منانی
7 120 حراست آقای گنجعلی
8 116 هیئت علمی خواهران خانم دکترعباسی،آیت،رحیمی
9 133 مدیر امور اداری- امور دانشجویی  آقای حدادیان
10 128 کارشناس مالی خانم طالبی
11 129 مدیر امو ر مالی آقای موسوی
12 153 انبار آقای رفیعی
13 113 امین اموال ومسئول سلف سرویس وانبار آقای رفیعی
14 123 کارپرداز آقای اخوت
15 156 مدیر فناوری اطلاعات آقای علی احمدی
16 127 آزمایشگاه خانم امانی
17 148 روابط عمومی و فرهنگی آقای مردانی
18 121 برنامه ریزی خانم احمدی
19 141 مسئول فارغ التحصیلان خانم فتاح
20 131 کارشناس آموزش آقای حسنی
21 147 کارشناس آموزش خانم موحد
22 140 مدیر آموزش خانم توکلی
23 151 کارشناس آموزش خانم نوروزپور
24 144 کارشناس آموزش خانم دادخواه
25 146 کارشناس آموزش آقای هرزندی
26 145 کارشناس آموزش خانم یزدی
27 150 کارشناس آموزش خانم شفیعی
28 139 کارشناس آموزش خانم ابراهیمی
29 149 کتابخانه آقای میرزایی
30 152 سلف اقای ..
31 134 کارشناس اداری - علمی خانم کمیلی دوست
32 شماره فاکس 45200815 خانم ثابتی 
33 154 نگهبانی آقایان:جلالی،نوری،عسگری

مشاهده نقشه ماهواره ای محل قرار گیری دانشگاه

مشاهده نقشه عادی محل قرار گیری دانشگاه

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما