تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96
تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96
انتخاب واحد : 14/06/96الی 23/06/96

ثبت و تایید درخواست میهمان دایم و موقت و تغییر رشته: 04/06/96 الی 16/06/96

حذف و اضافه :  17/07/96 الی 24/07/96

تغییر محل آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد :04/9/96 الی 14/9/96

پایان ثبت نمره میان ترم 25/10/96

دریافت کارت آزمون : 27/9/96 الی 25/10/96

زمان امتحانات: 2/10/96 الی 25/10/96

پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله 30/10/96
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما