برگزیده ها
1401/9/6 یکشنبه
ثبت نمرات میان ترم وپایان ترم مشروط به پرداخت شهریه وعدم بدهی است

.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
ثبت نمرات میانترم و پایانترم منوط به پرداخت شهریه کامل می‌باشد  درغیراینصورت هیچ اقدامی برای ثبت نمره امکان‌پذیر نیست.
ضمنا مهلت ثبت نمرات میانترم تا تاریخ ۲۱ آذرماه می باشد. 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر