فرهنگی-دانشجویی
1399/3/21 چهارشنبه
مسابقه فرهنگی خاطره نویسی با طعم کرونا
مسابقه خاطره نویسی پیرامون موضوعات مختلف کرونا در کشور

.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی پورتال مندرج در پوستر ویا به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایید .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر