فرهنگی-دانشجویی
1399/3/27 سه‌شنبه
جشنواره دانشجویی حرکت آغاز شد.
کلیه انجمنهای علمی در جشنواره سراسری حرکت رقابت خود را در زمینه های انجمن برتر ، نشریات ، کارآفرینی ، مسابقه و . . . . آغاز مینمایند . مهلت آرسال آثار تا 30 آذر 99 . جهت هماهنگی وکسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مرکز مراجعه فرمایید.

.


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر