فرهنگی-دانشجویی
1399/9/13 پنجشنبه
نشریه دانشجویی چشم انداز
انجمن علمی جغرافیا نشریه دانشجویی چشم انداز خودرا انتشارداد ودر جشنواره نشریات کشور شرکت نمود.

.

فايل هاي مربوطه :
نشريه دانشجويي چشم انداز-سال99.pdf2.37 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر