فرهنگی-دانشجویی
1399/12/19 سه‌شنبه
دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی
راهنما ، شرایط ونحوه درخواست وام وفرمهای سند تعهد .( مهلت ثبت نا1400/10/1)

.

درخواست وام شهریه دانشجویی تا تاریخ 1400/10/1 برای آن دسته از دانشجویانی که تشکیل پرونده داده و در این نیمسال انتخاب واحد نموده اند ، از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس زیر فعال گردیده است :
https://bp.swf.ir

و دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه دارند اقدام به سند تعهد بر اساس آیین نامه نمایند و مدارک خود را تحویل امور فرهنگی دانشجویی مرکز تحویل نمایند.درخواست وام شهریه دانشجویی تا تاریخ 1400/10/1 برای آن دسته از دانشجویانی که تشکیل پرونده داده و در این نیمسال انتخاب واحد نموده اند ، از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس زیر فعال گردیده است :
https://bp.swf.ir
جهت آگاهی از چگونگی وام ونحوه درخواست به فایلهای پیوست مراجعه نمایید .
فايل هاي مربوطه :
دستورالعمل+نحوه+ورود+به+پورتال+دانشجويي.pdf269.762 KB
سند+تعهد+نامه+دانشجويي-12.pdf309.435 KB
فرم+درخواست+وام.pdf221.875 KB
شرايط+عمومي+و+آموزشي-2.pdf374.37 KB
4_6028559351004792994.pdf724.43 KB
راهنماي تصويري درخواست وام 01.pdf804.982 KB
مدارک و شرايط.pdf122.423 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر