تحصیلات تکمیلی
1399/11/19 یکشنبه
مراحل درخواست تاييديه تحصيلي دانشگاهي در كليه مقاطع
مراحل درخواست تاييديه تحصيلي دانشگاهي در كليه مقاطع

.

از اين پس دانشجويان ميتوانند تائيده مدارك تحصيلي دانشگاهي خود را با انجام مراحل ذيل انجام دهند:
  1.  شماره تلفن همراه دانشجو در سامانه مخابرات به نام دانشجو ثبت شده باشد.
  2.  دانشجو با مراجعه به سايت http://estelam.msrt.ir و تكميل اطلاعات مربوطه نسبت به دريافت كد رهيگيري (پيامك) اقدام مي نمايد.
  3.  كد پيگيري در پردازش 20270 سامانه گلستان توسط دانشجو ثبت گردد.
  4.  اطلاعات تائيده تحصيل به صورت برخط در پردازش 20270 سامانه گلستان قابل رويت مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر