کلاس های مجازی
1400/7/18 یکشنبه
دفترچه راهنمای دانشجویان جدیدالورود و سامانه ریلاین
دفترچه راهنمای دانشجویان و ( آشنایی با سیستم آموزشی وسامانه گلستان ، ریلاین و آئین نامه ها

.

1- فایل شماره یک دفترچه راهنمای دانشجویان جدیدالورود.
2- فایل دوم آموزش سامانه ریلاین ونحوه ورود به کلاسهای مجازی .
فايل هاي مربوطه :
4_5929390347141516224.pdf2.44 MB
1آموزش شاهين شهر PowerPoint.pptx617.274 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر