آموزش های عالی آزاد
تحویل مدارک دوره های آموزش عالی آزاد برگزار شده

دانشجویان محترمی که قبلا در دوره های آموزش عالی آزاد زیر شرکت نموده اند میتوانند جهت تحویل گرفتم مدرک پایان دوره خود به دانشگاه - اتاق امور فرهنگی - سرکار خانم میرمبین مراجعه نمایند : *** دوره پروپوزال نویسی آقای دکتر مهدی محمدی که در سال 98 برگزار شد. *** دوره آشنایی با پرورش کاکتوس استاد عبدالرضا نوری راد *** دوره آموزش تدوین طرح توجیهی برای سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری دکتر سید رامین غفاری
دانشجویان محترمی که قبلا در دوره های آموزش عالی آزاد زیر شرکت نموده اند میتوانند جهت تحویل گرفتم مدرک پایان دوره خود به دانشگاه - اتاق امور فرهنگی - سرکار خانم میرمبین مراجعه نمایند :

*** دوره  پروپوزال نویسی آقای دکتر مهدی محمدی که در سال 98 برگزار شد
*** دوره آشنایی با پرورش کاکتوس استاد عبدالرضا نوری راد
*** دوره آموزش تدوین طرح توجیهی برای سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری دکتر سید رامین غفاری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر