آموزش های عالی آزاد
راهنما - ویژه اساتید + فرم ها

ویژه اساتید محترمی که تمایل به همکاری در برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد دانشگاه را دارند

اساتید محترمی که تمایل به برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد دانشگاه پیام نور دارند خواهشمند است پس از مطالعه موارد زیر، نسبت به دانلود و تکمیل فایل های پیوست این اطلاعیه (فایل پروپوزال پیشنهادی دوره + فایل سوابق تحصیلی و آموزشی) اقدام نوده و فایل های مربوطه را جهت سیر مراحل اداری به مسئول دفتر آموزش های عالی آزاد دانشگاه آقای مهندس علی احمدی( telegram:h_aliahmadi   یا   h_aliahmadi@yahoo.com ) تحویل نمایند.


فايل هاي مربوطه :
عناوين دوره هاي داراي مجوز.pdf 681.645 KB
پروپوزال پيشنهاد دوره هاي جديد.docx 18.684 KB
اطلاعات و سوابق تحصيلي و شغلي متقاضيان برگزاري دوره هاي آموزش عالي آزاد دانشگاه پيام نور.docx 2.67 MB
معرفي دوره هاي آموزش آزاد دانشگاه پيام نور.pdf 378.73 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر