آموزش های عالی آزاد
کارگاه معرفی فرصتها وچالشها در توسعه پایدار روستایی

* برگزار شد * - کارگاه آموزشی فرصتها وچالشهای فرارو در توسعه پایدار روستاییلینک ثبت نام در دوره: https://zarinp.al/384528
لینک ثبت نام در دوره: https://zarinp.al/384528

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر