آموزش های عالی آزاد
کارگاه آموزشی مهارتهای فن بیان وارتباطات

* در مرحله ثبت نام * - کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات با تاکید بر اصول وفنون مذاکرهلینک ثبت نام در دوره :  https://zarinp.al/405834


لینک ثبت نام در دوره :  https://zarinp.al/405834

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر