اخبار
1400/11/25 دوشنبه
همایش رایگان کارآفرینی ( خلق ثروت بدون پول)
دانشجویان جهت ثبت نام در همایش رایگان کار آفرینی وارد لینک شده وپرسشنامه را تکمیل نمایند.

.


لینک ثبت نام :
https://www.digisurvey.net/answers?sid=EyH0_BgO3MX6taUHoWRPXQ%3D%3D

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر