اخبار
1401/8/23 دوشنبه
نشست همکاری دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهر با اداره آموزش و پرورش
جلسه همکاری های علمی، پژوهشی و دینی با اداره آموزش و پرورش شاهین شهر برگزار گردید .

.

برگزاری نشست همکاری دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر با اداره آموزش پرورش شاهین شهر
✴️ جلسه همکاری  با اداره آموزش پرورش روز شنبه ۱۴۹۱/۸/۲۱ در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر پیرامون بررسی و ایجاد تعامل وهمکاری های علمی،پژوهشی وتحقیقاتی برگزار گردید .
✴️ دراین جلسه دکتر ابراهیمی رئیس مرکز بهمراه آقای علی احمدی مدیر آموزش‌های آزاد، خانم احمدی مدیر امورپژوهشی وکارآفرینی ،خانم امانی کارشناس آموزش‌های آزاد ومدیرروابط عمومی حضورداشتند که با مهندس اکبرپوررئیس اداره آموزش پرورش و آقای رسولی دیدار وگفتگو کردند.
✴️ طی این نشست دکتر ابراهیمی توانمندی های دانشگاه و زمینه های همکاری های آموزشی و پژوهشی را مطرح نمود که پس از بحث ‌تبادل نظر راهکارهای  همکاری مطرح گردید و مقرر شد دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر در زمینه های برگزاری دوره های آموزش‌ تخصصی،ضمن خدمت ،خانواده و امور دینی ومذهبی با اداره آموزش و پرورش همکاری نماید.
✴️ همچنین مقررشد مدیر آموزش‌های آزاد دانشگاه ضمن شرکت در جلسات تخصصی اداره آموزش پرورش شرکت نموده وضمن برنامه ریزی جهت اجرائی شدن آموزش‌های مطرح شده، نیازهای مختلف معلمین واموزشگاه های دولتی وغیرانتفاعی ادارا آموزش پرورش را مورد بررسی و تبادل نظر جهت همکاری های گسترده تر قرار دهد.
🖍 روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر