اخبار
1401/9/16 چهارشنبه
گرامیداشت هفته پژوهش
برگزاری همایش ونمایشگاه دستاوردهای علمی وپژوهشی اساتید واعضا علمی دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهر

.

 گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
✴️ بزرگداشت هفته پژوهش در مرکز شاهین شهراز تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۹/۱۶ همراه با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشی علمی و تحقیقی اساتید اعضای هیئت علمی انجام پذیرفت ودر طی این مدت دانشجویان، اساتید و دانش آموزان پایه دیپلم دبیرستان‌ها از این نمایشگاه بازدید نمودند
✴️ در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۴ همایشی با حضور اساتید، اعضای علمی ،مسئولین ارشد شهرستان ،روسای دانشگاه‌ها وادارات ، مدیران شهرک‌های علمی تحقیقاتی ودانشجویان پژوهشگر برگزار گردید واز پژوهشگران برتر اعضا علمی، کارکنان ودانشجویان تقدیر به عمل آمد
✴️ دکتر ابراهیمی دراین همایش با تبریک هفته پژوهش به نقش وجایگاه فعالیت های پژوهشی در ارتقا دانش واثرگذاری آن در پیشرفت صنعت ، اقتصاد و اشتغال زایی پرداخت و پژوهش را از الزامات توسعه واعتلا  کشور دانست. 
✴️ دکتر سیفی مدیر کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری نیز از سخنرانان این همایش بود که در خصوص کارآفرینی وتوانمند سازی صاحبان ایده در مسیر اشتغال زایی وتوسعه فعالیت های اقتصادی سخنان خود را ایراد نمود.
✴️ حجت الاسلام هاشمیان امام جمعه شاهین شهر از دیگر  سخنرانان این همایش بود که با تقدیر از برگزاری هفته پژوهش درخصوص جایگاه پژوهش ونقش آن در اعتلا پیشرفت علمی مطالب خودرا ایراد نمود
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر