تحصیلات تکمیلی
1400/7/26 دوشنبه
معرفی کارشناسان تحصیلات تکمیلی
معرفی کارشناسان تحصیلات تکمیلی و رشته های مربوطه

.

با سلام
دانشجویان گرامی در مقطع کارشناسی ارشد جهت پیگیری امور تحصیلی وآموزشی خود با کارشناسان تحصیلات تکمیلی بشرح ذیل تماس حاصل فرمایید :
*******************************************************************************************************************************
1- سرکار خانم ابراهیمی
*- کارشناس رشته های مدیریت دولتی با گرایشهای :
*- توسعه منابع انسانی
*- خط ومشی گذاری عمومی
*- مدیریت پیشرفته وتوسعه شهری و روستایی
*- مدیریت تحول
*- تطبیق و توسعه 
*- جغرافیا با گرایش برنامه ریزی روستایی
شماره تلفن داخلی : 121

*************************************
2- سرکار خانم صادقی 
*- کارشناس رشته های مدیریت دولتی با گرایشهای :
*-مدیریت رفتار سازمانی
*- طراحی سازمانهای دولتی
*- بودجه ومالیه عمومی
*- مدیریت مالی
*- رشته شیمی
*- رشته زمین شناسی
شمار تلفن داخلی 132
*************************************
تلفنهای مرکز : 45200810 - 45200811 - 45200821 - 45200823

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر